Działalność spółki E-Star Alternative Plc. polega głównie na modernizacji i eksploatacji systemów grzewczych i ciepłownictwa komunalnego w miastach i instytucjach publicznych. Będąc spółką zajmującą się energią alternatywną, E-Star bada możliwości zastosowania, obok obecnie wykorzystywanego gazu ziemnego i biomasy, również źródeł alternatywnych, takich jak biogaz i energia geotermalna.